Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski
English

 

PROGRAM 22. SMOTRE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
OD 23. DO 25. 11. 2017.


U četvrtak 23. 11. i  petak 24. 11. 2017.  Smotra je otvorena za posjetitelje od 10 do 18 sati, a u subotu 25. 11. 2017. od 9 do 15 sati.

Fakulteti i akademije Sveučilišta u Zagrebu, ostali sudionici na Smotri, sponzori, partneri i pokrovitelji predstavljat će se na svojim izložbenim prostorima u šatoru i zgradi SC-a sva tri dana u navedenom radnom vremenu, a predavanja nastavnika i studenata Sveučilišta u Zagrebu u kinu održavat će se prema objavljenom rasporedu, pod nazivom Najbolje sa Sveučilišta (program će biti dopunjen točnim nazivima predavanja/prezentacija i predavača).

U Francuskome paviljonu, u radnom vremenu Smotre predstavljat će se umjetničke akademije Sveučilišta u Zagrebu kroz ogledne satove, nastupe i izložbe (program zajedničkog predstavljanja umjetničkih akademija u Francuskome paviljonu SC-a bit će objavljen prije početka Smotre).

Nisi siguran u svoj izbor budućega studija?

Imaš idealnu priliku poslušati nastavnike, studente, teme, predavanja i prezentacije s tvojega budućega studija jer smo ih za ovu priliku pod nazivom „Najbolje sa Sveučilišta“ okupili u kinodvorani Smotre!
Možda učvrstiš svoju odluku ili dobiješ sasvim novu ideju, ali odaberi za sebe najbolje od Najboljega sa Sveučilišta!

 

KINO DVORANA - NAJBOLJE SA SVEUČILIŠTA

ČETVRTAK 23. studenoga 2017. od 10.30 do 17.00


10.30 – 12.45   Predstavljanje društvenoga područja

 

10.30 – 10.45   Ekonomski fakultet - prof. dr. sc. Velimir Srića: Inovacijama do poslovnog uspjeha
10.50 - 11.05    Fakultet organizacije i informatike Varaždin - Boris Tomaš, mag. inf.: IOT: Internet of things OR innovation of teaching
11.10 – 11.25   Fakultet političkih znanosti - doc. dr. sc. Marijana Grbeša: Tko su celebrity političari i može li Beyonce spasiti demokraciju?
11.30 - 11.45    Pravni fakultet - doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, doc. dr. sc. Marko Jurić i Matea Perica: Pravo i pravda: kako pobijediti u sporovima pred najvišim međunarodnim sudovima?
11.50 – 12.05   Učiteljski fakultet - Marko Gregurić: Interdisciplinarnost u obrazovanju učitelja i odgojitelja
12.10 – 12.25   Kineziološki fakultet - dr. sc. Tomislav Rupčić: Sportska dijagnostika
12.30 – 12.45   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - doc. dr. sc. Ante Bilić Prcić i studenti ERF-a: Različitost kao poticaj

14.15 – 16.00   Predstavljanje humanističkoga područja
14.15 – 14.30    Hrvatski studiji - prof. dr. sc. Lovorka Brajković: Emocionalna zrelost i psihološka dobrobit - put ka uspjehu
14. 35– 14.50    Katolički bogoslovni fakultet - dr. sc. Ana Biočić, dr. sc. Davor Šimunec, dr. sc. Anđelo Maly: Iskustvo raznolikosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu
14.55 – 15.10    Fakultet filozofije i religijskih znanosti- mag. phil. Dan Đaković: Zašto studirati filozofiju i religijske znanosti?
15.15 – 15.30    Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti - prof. dr. sc. Frano Dulibić: Povijest karikature: između povijesti umjetnosti i vizualnih komunikacija
15.45 - 16.00     Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku - doc. dr. sc. Diana Tomić: #KadaDjecaPravilnoGovore

16.05 – 17.00  Predstavljanje umjetničkoga područja
16.05 – 16.20    Akademija dramske umjetnosti - Tatjana Aćimović, doc. art. i Tanja Lacko, doc. art. i studenti Hrvoje Korbar i Danijel Popović: Sve o 'Lukavoj maloj lisici'
16.25 – 16.40   Muzička akademija - Matija Kasaić Drakšić, Matija Jerković, Mirta Borovac: Harmonija disonance i koncertni ciklusi Muzičke akademije
16.45 – 17.00   Akademija likovnih umjetnosti - izv. prof. art. Tomislav Buntak, izv. prof. art. Danko Friščić, dr. art. Ida Blažičko i mag. art. Melinda Šefčić: Umjetničko obrazovanje i kompetencije=humanizacija društva
 


PETAK 24. studenoga 2017. od 10.15 do 17.00


10.15 – 14.10  Predstavljanje tehničkoga područja
10.15 – 10.30   Građevinski fakultet- prof. dr. sc. Stjepan Lakušić: Od ideje do svjetski prepoznatog građevinskog proizvoda u području zaštite okoliša
10.35 – 10.50   Fakultet strojarstva i brodogradnje - prof. dr. sc. Zoran Lulić: Vozila i okoliš
10.55 – 11.10   Metalurški fakultet - doc. dr. sc. Ivan Ivec: Metali svuda oko nas
11.15 – 11.30   Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - izv. prof. dr. sc. Marijana Hranjec: Uključivanje studenata na tržište rada
11.35 – 11.50   Rudarsko-geološko-naftni fakultet - izv. prof. dr. sc. Lidia Hrnčević: Život na RGN-u
11.55 – 12.10   Geotehnički fakultet - doc. dr. sc. Robert Pašičko: Niskougljični gradovi - što je to?
12.15– 12.30   Geodetski fakultet - doc. dr. sc. Ante Marendić i izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić: Geodezija - znanost za praktičnu primjenu najnovijih tehnologija
12.35 – 12.50   Arhitektonski fakultet - doc. dr. sc. Luka Korlaet, studenti Bruno Lang Kosić i Vili Rakita: Crtice o Arhi-tekturi
12.55 – 13.10   Tekstilno-tehnološki fakultet- Zorana Kovačević, dipl. ing.: Kako tekstil mijenja svijet
13.15 – 13.30   Grafički fakultet - Iva Komesar, Vladimir Cviljušac i Nikola Mrvac: Vizualne komunikacije i obrazovanje u multimedijskom i web okruženju
13.35 – 13.50   Fakultet prometnih znanosti - izv. prof. dr. sc. Doris Novak, predstojnik Zavoda za aeronautiku: Tko upravlja nebom?
13.55 – 14.10   Fakultet elektrotehnike i računarstva - Iva Gospodnetić, mag. physc.: Život i karijera, tijekom i nakon FER-a

15.00 – 17.00    Predstavljanje prirodoslovnoga područja
15.00 – 15.15     PMF, Kemijski odsjek- Božena Lovrić, Andrea Usenik: Gdje ima dima... ima i vatre!
15.15 – 15.30     PMF, Biološki odsjek - doc. dr. sc. Duje Lisičić: O voluharicama i ljudima
15.30 – 15.45     PMF, Geološki odsjek- dr. sc. Hana Fajković, dr. sc. Igor Felja: Geologija ili nepoznato o poznatom
15.45 – 16.00     PMF, Geografski odsjek - izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić, dr. sc. Luka Valožić: Scenariji razvoja ruralnih područja Hrvatske do 2030.
16.00 – 16.15     PMF, Geofizički odsjek - doc. dr. sc. Giuliana Verbanac: Magnetsko polje planeta Zemlje
16.15 – 16.30    PMF, Fizički odsjek - izv. prof. dr. sc. Davor Horvatić: Zašto nema nezaposlenih fizičara?   
16.30 - 16.45     PMF, Fizički odsjek - doc. dr. sc. Ivica Smolić: Kako "zvuče" crne rupe?
16.45 – 17.00    PMF, Matematički odsjek - doc. dr. sc. Marko Erceg: Imati ili biti? Moderni matematičar             
 


SUBOTA 25. studenoga 2017. od 10.00 do 12.35


10.00 – 11.15     Predstavljanje biomedicinskoga područja
10.00 – 10.15     Medicinski fakultet - prof. dr. sc. Davor Ježek: Reproduktivna medicina 21. stoljeća
10.20 – 10.35     Veterinarski fakultet - doc. dr. sc. Nika Brkljača Bottegaro i dr. sc. Jelena Gotić: Kako postati doktor za konje?
10.40 – 10.55     Stomatološki fakultet - doc. dr. sc. Joško Viskić: Osmijehom kroz život
11.00 – 11.15     Farmaceutsko-biokemijski fakultet - studenti Marin Tušinec, Kevin Kovač, Bruno Rački: Studentske udruge na FBF-u - pomoćne tvari u životu jednog studenta

11.20 – 12.15   Predstavljanje biotehničkoga područja
11.20 – 11.35    Prehrambeno-biotehnološki fakultet - doc. dr. sc. Ksenija Uroić: Probiotici kao dar biotehnologije
11.40 – 11.55    Šumarski fakultet - doc. dr. sc. Milivoj Franjević i doc. dr. sc. Marin Hasan: Kukci u drvu: kuc, kuc, ima li koga?
12.00 – 12.15    Agronomski fakultet - izv. prof. dr. sc. Marko Vinceković, Slaven Jurić i Marko Viskić: Mala kapsula za veliku biljku

12.20 – 12.35   Predstavljanje studija Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo - kadet narednik Ivan Lovrić, kadet narednik Petar Antolović i kadetkinja desetnica Adriana Stubčar: Život i rad kadeta na vojnim studijskim programima

13.30 - 14.30    Zatvaranje Smotre – dodjela priznanja sudionicima

FRANCUSKI PAVILJON

ČETVRTAK 23. studenoga 2017.

13.30    Svečanost otvaranja Smotre
10.00 - 18.00    Zajedničko predstavljanje umjetničkih akademija Sveučilišta u Zagrebu
15.00    Akademija likovnih umjetnosti: radionice, instalacije i izložba

PETAK 24. studenoga 2017.

10.00 - 18.00    Zajedničko predstavljanje umjetničkih akademija Sveučilišta u Zagrebu
12.00    Muzička akademija: nastup iznenađenja

SUBOTA 25. studenoga 2017.

9.00 - 15.00    Zajedničko predstavljanje umjetničkih akademija Sveučilišta u Zagrebu
12.00    Akademija dramske umjetnosti: nastup iznenađenja

 

ZGRADA - ATRIJ (pored studentske menze)

ČETVRTAK 23. studenoga 2017.

12.45 - 13.30    Interaktivna predavanja: Studentsko doba - razvojna i psihološka perspektiva
- Kako donosimo odluke?
- Koje životne uloge i odabiri se nalaze pred studentima?
- Jesu li ti odabiri konačni?

PETAK 24. studenoga 2017.

14.15 - 15.00    Interaktivna predavanja: Odlike uspješnih studenata
- Koja je svrha studiranja?
- Jesu li najbolji studenti nužno i najuspješniji (u životu)?
- Što su nam sve trebali reći, ali su mudro čuvali za sebe?

SUBOTA 25. studenoga 2017.

12.45 - 13.30    Interaktivna predavanja: Samo-prezentacija (životopisi i motivacijska pisma)
- Osnovni savjeti, primjeri i komentari o tome:
   Kako oblikovati životopis i motivacijsko pismo?
   Što očekivati na selekcijskim intervjuima?

Sva predavanja održava Božidar Nikša Tarabić, PhD student mag. psych. (Ured za studente Sveučilišta u Zagrebu)


ZGRADA

ČETVRTAK 23. studenoga 2017.

10.00 - 18.00    Izložbeni štandovi ostalih sudionika Smotre

PETAK 24. studenoga 2017.

10.00 - 18.00    Izložbeni štandovi ostalih sudionika Smotre

SUBOTA 25. studenoga 2017.

10.00 - 15.00    Izložbeni štandovi ostalih sudionika Smotre


ŠATOR

ČETVRTAK 23. studenoga 2017.

10.00 - 18.00    Izložbeni štandovi sastavnica Sveučilišta u Zagrebu

PETAK 24. studenoga 2017.

10.00 - 18.00    Izložbeni štandovi sastavnica Sveučilišta u Zagrebu

SUBOTA 25. studenoga 2017.

10.00 - 15.00   Izložbeni štandovi sastavnica Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Initiates file downloadNajbolje sa Sveučilišta na Smotri Sveučilišta u Zagrebu 2016.