Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski
English

FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET

[Initiates file download]

Farmaceutsko-biokemijski fakultet obrazuje buduće magistre farmacije i magistre medicinske biokemije te im kroz poslijediplomske programe, doktorski studij i nekoliko specijalističkih studija, pruža mogućnost cjeloživotnog usavršavanja.

Nastavni sadržaji utemeljeni na 130 godina tradicije Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, prilagođeni su suvremenim potrebama farmaceutske industrije, javnog ljekarništva te medicinsko-biokemijske dijagnostike osiguravajući na taj način budućim farmaceutima i medicinskim biokemičarima širok spektar mogućnosti zaposlenja.

Osim kroz nastavne aktivnosti, znanja i vještine studenti imaju priliku stjecati kroz znanstvene, stručne i društvene aktivnosti kojima Fakultet obiluje. Putem bogate mreže domaćih i međunarodnih znanstveno-stručnih udruga, studenti svoja profesionalna iskustva mogu stjecati na drugim visokoškolskim i znanstvenim institucijama, u farmaceutskoj industriji, bolnicama i javno-zdravstvenim institucijama.

Farmaceutima se nakon završenog fakulteta nudi niz mogućnosti zaposlenja uključujući javne i bolničke ljekarne, veledrogerije i specijalizirane prodavaonice lijekova i medicinskih proizvoda, farmaceutsku industriju, istraživačko-razvojne, proizvodno-tehnološke i analitičke laboratorije, istraživačke institute u okviru biomedicine i zdravstva, Agenciju za lijekove i medicinske proizvode te obrazovne ustanove.

Medicinski biokemičari svoju karijeru mogu ostvariti u medicinsko-biokemijskim laboratorijima klinika, poliklinika, općih i specijalnih bolnica ili u privatnim medicinsko-biokemijskim laboratorijima, istraživačko-razvojnim analitičkim laboratorijima i istraživačkim institutima u okviru biomedicine i zdravstva, Agenciji za lijekove i medicinske proizvode kao i u obrazovnim ustanovama.

Na studij Farmacije godišnje se upisuje 125 (+ 5 stranih državljana), a na studij Medicinske biokemije 23 studenata (+ 2 strana državljana). Kandidati se upisuju na temelju rezultata postignutih na državnoj maturi iz hrvatskog jezika, matematike (viša razina), stranog (ili klasičnog) jezika, kemije i biologije te uspjeha u srednjoj školi.

 

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

A. Kovačića 1, 10000 Zagreb
Tel: (01) 4856 201
Faks: (01) 6394 400
URL: www.pharma.hr
E-mail: dekanat@pharma.hr