Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski
English

PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao samostalna visokoobrazovna institucija utemeljen je prije 32 godine, ali studij Prehrambene tehnologije i Biotehnologije na Sveučilištu u Zagrebu ima znatno dužu tradiciju, koja seže sve do davne 1921. godine. U skladu s promjenama u cjelokupnom visokoobrazovnom sustavu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, počevši od akademske 2005./2006. godine, otvara mogućnost odabira jednog od triju preddiplomskih studija u trajanju od tri godine, po završetku kojih se otvara mogućnost zapošljavanja, ali i nastavka studiranja na jednom od pet diplomskih studija u trajanju od dvije godine:

 

Preddiplomski sveučilišni studij (6 semestara)

Stječe se naziv

Prehrambena tehnologija

prvostupnik/prvostupnica (baccalaurus / Baccalaurea) inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije

Nutricionizam

prvostupnik/prvostupnica (baccalaurus / baccalaurea) nutricionizma

 

 

Biotehnologija

prvostupnik/prvostupnica (baccalaurus / baccalaurea) inženjer/inženjerka biotehnologije

 

 

 

 

Diplomski sveučilišni studij (4 semestra)

Stječe se naziv

Prehrambeno inženjerstvo

magistar/magistra inženjer/inženjerka prehrambenog inženjerstva

 

 

Upravljanje sigurnošću hrane

magistar/magistra inženjer/inženjerka upravljanja sigurnošću hrane

 

 

Nutricionizam

magistar/magistra nutricionizma

 

 

Molekularna biotehnologija

magistar/magistra inženjer/inženjerka molekularne biotehnologije

 

 

Bioprocesno inženjerstvo

magistar/magistra inženjer/inženjerka bioprocesnog inženjerstva

 Zašto studirati na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu?

Fakultet raspolaže moderno opremljenim predavaonicama i nizom laboratorija koji omogućavaju stjecanje praktičnog znanja i vještina potrebnih za cjelovito obrazovanje stručnjaka u sljedećim područjima.

Na preddiplomski studij Prehrambene tehnologije sadržajno se nastavljaju diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo i diplomski studij Upravljanje sigurnošću hrane. Nastavni plan i program tih studija prilagođen je zahtjevima za obrazovanje stručnjaka za rad u širokom području vezanom uz hranu, a temelji se na stjecanju specifičnih znanja iz kemije, biokemije i mikrobiologije hrane, te procesnog inženjerstva vezanog za proizvodnju prehrambenih proizvoda. Studij Prehrambeno inženjerstvo ima naglašeno inženjersko obrazovanje, kojim se studenti osposobljavaju za planiranje, projektiranje i vođenje procesa u prehrambenoj industriji. Studij Upravljanje sigurnošću hrane omogućuje stjecanje znanja iz područja kontrole upravljanja proizvodnim procesima, kontrole kvalitete hrane, marketinga i zaštite okoliša. Nakon diplomskih studija magistri navedenih profila osposobljeni su za projektiranje, vođenje, upravljanje i nadzor procesa proizvodnje te za kontrolu sirovine i gotovih proizvoda.

Nastavni plan i program preddiplomskog i diplomskog studija Nutricionizma jednim dijelom oslanja se na temeljne discipline prehrambene tehnologije, ali obrazovanje se pretežito temelji na specifičnim disciplinama poput znanosti o prehrani, osnova dijetetike i dijetoterapije, higijene i sanitacije, toksikologije, i drugo.

Na preddiplomski studij Biotehnologije sadržajno se nastavljaju diplomski studij Molekularne biotehnologije i diplomski studij Bioprocesnog inženjerstva. Nastavni planovi i programi tih studija složeni su i oslikavaju interdisciplinarnost primjene biokemije, mikrobiologije, mikrobne genetike i fiziologije, mikrobiologije namirnica i genotoksikologije te temeljnih inženjerskih disciplina i biokemijskog inženjerstva. Studij Molekularne biotehnologije odgovara studiju primijenjene biologije i mikrobiologije. Magistri tog profila osposobljeni su za rad u mikrobiološkim, biokemijskim i imunološkim laboratorijima, u industriji i znanstveno-istraživačkim institucijama. Studij Bioprocesnog inženjerstva ima naglašeno inženjersko obrazovanje, kojim se studenti osposobljavaju za planiranje, projektiranje i vođenje biotehnoloških procesa.

 Koje su mogućnosti za ostvarivanje karijere nakon završenog Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta?

Prvostupnici inženjeri prehrambene tehnologije i magistri inženjeri prehrambenog inženjerstva i upravljanja sigurnošću hrane mogu se zaposliti u svim pogonima prehrambene industrije, u obradi otpadnih voda, laboratorijima za analizu hrane i znanstveno-istraživačkim institutima. Prvostupnici i magistri nutricionizma osposobljavaju se za poslove različite složenosti koji su vezani uz prehranu pučanstva, pripremu hrane namijenjenu posebnim kategorijama potrošača, planiranje prehrane u ugostiteljstvu, turizmu, zdravstvu, školama i vrtićima, vojsci, kod sportaša i dr. Mogu obavljati poslove u kontroli kakvoće i zdravstvene ispravnosti namirnica te poslove vezane uz marketing prehrambenih proizvoda kao i u medijima na komunikaciji u vezi s prehranom. Prvostupnici inženjeri biotehnologije i magistri inženjeri bioprocesnog inženjerstva i molekularne biotehnologije mogu se zaposliti u industriji koja se koristi biotehnološkim procesima u proizvodnji kvasca, alkohola, octa, piva, vina, antibiotika i drugih farmaceutskih pripravaka te u obradi otpadnih voda.

Radni zadaci i složenost poslova svih navedenih profila ovise o završenom stupnju studija.

 Temeljni podaci o kriterijima za bodovanje:

 Lista poretka prijavljenih kandidata za upis na studijske programe Prehrambene tehnologije i Biotehnologije sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

A.  Na temelju uspjeha u srednjoj školi: do 400 bodova

B.  Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:

            - hrvatski jezik: do 50 bodova

            - matematika (viša razina): do 250 bodova

            - strani (ili klasični) jezik: do 50 bodova

            - kemija ili biologija*: do 250 bodova

              *Uvjet je za upis na studij položen najmanje jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.

C.  Na temelju provjere posebnih sposobnosti: nema bodova

D.  Dodatna učenička postignuća

            - Osvojeno jedno od prvih triju mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima i olimpijadi iz matematike ili kemije ili biologije: IZRAVAN UPIS (1000 bodova)

Osvojeno jedno od prvih triju mjesta na državnom natjecanju u disciplini Nutri-vita u zanimanju prehrambeni tehničar i tehničar nutricionist – 50 bodova

 Lista poretka prijavljenih kandidata za upis na studijski program Nutricionizam sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

A.  Na temelju uspjeha u srednjoj školi: do 400 bodova

B.  Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:

            - hrvatski jezik: do 50 bodova

            - matematika (viša razina): do 200 bodova

            - strani (ili klasični) jezik: do 50 bodova

            - kemija ili biologija*: do 300 bodova

              *Uvjet je za upis na studij položen najmanje jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.

C.  Na temelju provjere posebnih sposobnosti: nema bodova

D.  Dodatna učenička postignuća

            - Osvojeno jedno od prvih triju mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima i olimpijadi iz matematika ili kemije ili biologije: IZRAVAN UPIS (1000 bodova)

Osvojeno jedno od prvih triju mjesta na državnom natjecanju u disciplini Nutri-vita u zanimanju prehrambeni tehničar i tehničar nutricionist – 50 bodova

Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Zagreb, Pierottijeva 6
Tel: (+ 385) (01) 46 05 007
Fax: (+ 385) (01) 48 36 083
E-mail: dekan@pbf.hr
URL: www.pbf.hr