Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski
English

VETERINARSKI FAKULTET

[Initiates file download]
Veterinarska djelatnost ima veoma značajnu ulogu u javnom zdravstvu i to u osiguranju zdrave, kvalitetne hrane animalnog podrijetla. Poznato je da veterinari, svojom nezamjenjivom ulogom u proizvodnji i prometu hrane, potiču povjerenje potrošača kao i uspješnost intezivne stočarske proizvodnje.

Završetkom studija student se osposobljava za rad u primarnoj veterinarskoj medicini, za rješavanje problematike veterinarskog javnog zdravstva, zaštitu okoliša, terensku, kliničku i laboratorijsku dijagnostiku, preventivno suzbijanje zaraznih bolesti i zoonoza, projektiranje i sudjelovanje u izradbi programa za razvijanje i unapređivanje djelatnosti stočarske proizvodnje te proizvodnje animalnih namirnica i animalnih proizvoda, razvijanje svih oblika zaštite životinja i njegovanje etike humanih odnosa spram životinja.

Integrirani preddiplomski i diplomski studij traje ukupno šest godina ili dvanaest semestara, a ustrojen je na način da potakne veću motiviranost studenata na vlastiti rad. Tijekom prvih devet semestara studenti savladavaju sve temeljne, pretkliničke i kliničke kolegije. U desetom i jedanaestom semestru studenti u sklopu izbornih predmeta postižu veću stručnost u odabranim područjima buduće djelatnosti kroz smjerove kućni ljubimci, farmske životinje i veterinarsko javno zdravstvo. U dvanaestom semestru studenti, pored izrade diplomskoga rada, sudjeluju u radu veterinarskih organizacija na terenu čime u potpunosti upoznaju opseg budućeg zanimanja.

Temeljne organizacijske jedinice jesu zavodi, klinike i katedre u kojima se obavlja nastavni, znanstvenoistraživački i stručni rad. Na klinikama je organizirano kliničko i ambulantno liječenje životinja. Obavlja se klinička, terenska i laboratorijska dijagnostika kao i preventivno suzbijanje zaraznih bolesti, osobito zoonoza.

Veterinarski fakultet

Heinzelova 55, 10000 Zagreb
Tel: (01) 239 01 11
Fax: (01) 244 13 90
E-mail: info@vef.hr
URL: www.vef.hr